website templates

 ÁO ĐỒNG PHỤC NHÂN VIÊN QUẦY BAR

DÀNH CHO NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Mobirise

Đồng phục quầy bar 
Mã 01

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 02

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 03

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 04

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 05

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 06

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 07

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 08

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 09

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 10

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 11

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 12

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 13

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 14

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 15

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 16

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 17

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 18

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 19

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 20

Mobirise

Đồng phục quầy bar
Mã 21

Ảnh mẫu

Một số hình ảnh mẫu với áo nhân viên Quầy Bar

Mobirise

Mặt trước áo

Với chất liệu bền đẹp, nhiều màu sắc

Mobirise

Mặt sau áo

Với chất liệu bền đẹp, nhiều màu sắc

Ảnh mẫu

Một số hình ảnh mẫu với Áo Bếp

Mobirise

Mặt trước áo

Với chất liệu bền đẹp, nhiều màu sắc

Mobirise

Mặt sau áo

Với chất liệu bền đẹp, nhiều màu sắc