© Copyright 2020 Vnjin - All Rights Reserved

Chính sách bảo mật

Quy định bảo mật

Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Tư vấn và Đầu Tư Việt Nhật, kinh doanh trang web vnjin.com ("vnjin.com" hay "chúng tôi") tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong mối quan hệ tương tác giữangười dùng và website này. Chúng tôi đã áp dụng các chính sách sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân và các tin mật. Mọi thông tin được cung cấp bởi người dùng vnjin.com thông qua trang web này hoặc nếu không sẽ bị xử lý theo các điều khoản của bảo vệ hành vi dữ liệu năm 1988 và năm 2003 ("Hành vi") và / hay sửa đổi hoặc các điều luật thay thế có thể được thông qua tại Việt Nam theo thời gian. Người dùng nên đọc Nội Quy này một cách cẩn thận trước khi sử dụng website này. Nếu bạn không đọc hoặc nếu bạn không đồng ý với bất kỳ khía cạnh của Quy định bảo mật, bạn không nên sử dụng trang web này. Sử dụng trang web này có nghĩa bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của phần Quy định bảo mật.

Truy cập bởi người dùng vị thành niên

Website này không phù hợp với người dùng có độ tuổi từ 18 trở xuống, hoặc người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi theo website.

Thu thập và sử dụng thông tin

Thông tin cho khách hàng

1. Liên hệ qua trang web của chúng tôi: Nếu bạn là một người dùng đang tìm tư vấn về dịch vụ chuyển đổi số được liệt kê trên trang web www.vnjin.com được xem như một "Nhà cung cấp", khi đó bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhất định cho chúng tôi để Nhà cung cấp đã đăng ký với chúng tôi có thể quyết định việc họ có thể cung cấp dịch vụ y tế cho bạn hay không. Những thông tin này sẽ bao gồm, các chi tiết như tên của bạn, địa chỉ, thông tin liên lạc (bao gồm cả email và số điện thoại) và các thông tin y tế có liên quan. Nếu bạn không muốn cung cấp tên của bạn để chúng tôi, bạn có thể sử dụng một bí danh. Nếu bạn muốn tư vấn từ một nhà cung cấp, khi đó bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể cung cấp tất cả các thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi thông qua websitetới nhà cung cấp và bạn đồng ý tiết lộ như vậy. Thông tin này cũng có thể bao gồm thông tin thống kê liên quan sử dụng website của bạn.

2. Người dùng đăng ký: Một số chức năng trên website chúng tôi yêu cầu bạn cần đăng ký tài khoản như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email xác thực, và một số thông tin nhất định khác. Bạn có thể cấp thông tin khác tới tài khoản của mình về giới tính và xem xét của mình về các nhà cung cấp dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin đó là công bố công khai trên tài khoản của mình (chẳng hạn như họ tên, đánh giá và ý kiến mà bạn đăng trên Website của chúng tôi) có thể trở thành công khai và được sử dụng bởi các bên thứ ba, và chúng tôi không có nghĩa vụ đối với bất kỳ thông tin của bạn trong đó có tin công bố công khai.

3. Chúng tôi sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để xác định bạn là một bệnh nhân tiềm năng, để xử lý yêu cầu của bạn cho các dịch vụ y tế, và để cung cấp những thông tin liên quan về bạn cho các nhà cung cấp và tạo điều kiện cho tham vấn với nhà cung cấp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email của bạn, liên hệ với bạn theo thời gian để cập nhật quy trình tư vấn của nhà cung cấp với bạn và các vấn đề khác liên quan đến các dịch vụ chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba cho mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn.

4. Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn vào một trong những nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của chúng tôi để phục vụ khách hàng, quản lý kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc các mục đích chất lượng dịch vụ. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của chúng tôi xử lý thông tin của bạn một cách an toàn và phù hợp với bảo mật này.

5. Chúng tôi có thể nhận dữ liệu bí danh từ bên thứ ba mà khi kết hợp với các dữ liệu khác của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận ra bạn. Dữ liệu kết hợp này sẽ bảo vệ bạn theo cách tương tự như những dữ liệu cá nhân khác như mô tả ở phần Quy định bảo mật.

6. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn những thông tin khuyến mãi hoặc thông tin phục vụ. Nếu bạn không muốn, hãy báo lại để chúng tôi nắm được thông qua số điện thoại trực tiếp là +84-944852610.

7. Bên cạnh thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi cũng muốn thu thập và xử lý các dữ liệu sau:

a. Khi liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi lại một cách tương ứng

b. Dữ liệu truy cập web, dữ liệu kỹ thuật, dữ liệu thống kê. Xem phần dữ liệu kỹ thuật và thống kê ở dưới.

c. Thông tin mà chúng tôi thu thập sử dụng cookies và/hoặc từ website của bên thứ ba. Xem phần Cookies bên dưới.

d. Trò chuyện với chúng tôi, với nhà cung cấp, hoặc với những người dùng khác, phản hồi và hoặc công bố hoặc bí mật thông tin lên dịch vụ của website;

e. Trò chuyện qua điện thoại – sẽ được ghi âm để có chất lượng dịch vụ tốt nhất;

Bạn thừa nhận và đồng ý để ghi âm và biết tới thông qua những thông tin với mục đích trên.

Thông tin cho nhà cung cấp dịch vụ

8. Nếu bạn là một nhà cung cấp (hoặc một đại diện của một nhà cung cấp) của vnjin.com, khi đó bạn sẽ được yêu cầu gửi thông tin cá nhân như là một phần của quá trình đăng ký của chúng tôi, ví dụ, tên, địa chỉ email, điện thoại v.v. Những thông tin cá nhân này sẽ được sử dụng để tạo điều kiện cho tư vấn y tế. Ngoài việc tiết lộ này, vnjin.com sẽ không phát hành bất kỳ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của bạn ngoại trừ cho mục đích chứng thực thông tin hoặc trừ khi có sự can thiệp của pháp luật. vnjin.com vẫn có quyền liên lạc với bạn trong quá trình cung cấp dịch vụ trên trang web này.

9. Chúng tôi sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân của bạn để xác minh bạn với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ, hỗ trợ bạn đăng ký, xác minh thẻ tín dụng hoặc các loại thẻ khác, để xử lý các giao dịch qua thẻ tín dụng của bạn và để cung cấp những thông tin liên quan về bạn cho các bệnh nhân tiềm năng và tạo điều kiện cho tham vấn với các bệnh nhân tiềm năng. Chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba cho mục đích tiếp thị mà không được sự đồng ý của bạn.

10. Trong một số trường hợp chúng tôi có thể có nghĩa vụ công bố thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để các bên thứ ba, ví dụ, để cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng, để phù hợp với các yêu cầu của pháp luật hoặc tuân theo bất kỳ quy trình pháp lý, cũng như để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và bệnh nhân tiềm năng.

Tổng quan

Nếu bất cứ lúc nào bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin này, bạn quyết định không muốn chúng tôi giữ hoặc sử dụng thông tin này, hoặc trong trường hợp thông tin trở nên lỗi thời, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi để xóa hoặc cập nhật các thông tin kịp thời.

Chúng tôi không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi nó là cần thiết cho các mục đích đặt ra trong bản Tuyên Bố này, chúng tôi cũng không lưu dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để tạo thuận lợi để cung cấp dịch vụ được liệt kê trên trang web, và bất kỳ mục đích khác đặt ra ở đâycho yêu cầu của bạn. Trong một số trường hợp nhất định, thông tin của bạn được chuyển và xử lý bởi bên thứ ba của chúng tôi để thực hiện các dịch vụ nhất định. Thông tin của bạn có thể được xử lý theo các cách sau:

a. cho quản lý tài khoản chung

b. để cung cấp, giám sát và cải thiện dịch vụ của chúng tôi

c. để giúp xác nhận bạn;

d. để phục vụ các tài liệu tiếp thị thích hợp và nội dung qua tin nhắn SMS, email, điện thoại, thông báo, bưu điện hoặc bằng cách khác, theo ưu đãi tiếp thị cho bạn;

e. để hỗ trợ hệ thống chuẩn đoán và quản lý website;

f. để thu thập thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như xác định vị trí của bạn liên quan đến các dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn;

g. để tiến hành nghiên cứu, kiểm tra, và phân tích khách hàng;

h. để cho phép chúng tôi thực hiện theo các yêu cầu pháp lý hoặc quy định.

Chia sẻ và truyền thông tin

a. Vnjin.com có thể chia sẻ thông tin người dùng hoặc nhà cung cấp với bên thứ ba đáng tin cậy để cung cấp cho bạn với các dịch vụ mà bạn đang quan tâm, từ đó tăng hiệu suất trang web hoặc để nâng cao kinh nghiệm cho người dùng.

b. Trong một số trường hợp chúng tôi có thể có nghĩa vụ công bố thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp để các bên thứ ba bao gồm bất kỳ cơ quan có thẩm quyền và thực thi pháp luật có liên quan ví dụ như để tuân thủ với bất kỳ các yêu cầu của pháp luật hoặc theo bất kỳ quy trình pháp lý, cũng như để ngăn chặn và bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

c. Vnjin.com giữ quyền để chuyển thông tin (bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân bạn cung cấp) cho một bên thứ ba trong trường hợp bán, sát nhập, thanh lý, tiếp quản hoặc chuyển nhượng toàn bộ tất cả tài sản của vnjin.com cho một công ty con hoặc ngành nghề kinh doanh liên quan đến vnjin.com.

d. Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu đến một trong các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của chúng tôi để phục vụ khách hàng, quản lý kinh doanh hoặc cho bất kỳ mục đích được mô tả ở đây. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin của bạn theo hướng dẫn hợp đồng chặt chẽ, an toàn và phù hợp với chính sách bảo mật.

Liên kết tới website của bên thứ ba

Bạn cũng nên chú ý tới các đường dẫn của bạn từ website này tới website khác mà vnjin.com không có kiểm soát. Theo đó, vnjin.com không thể đảm bảo rằng bộ điều khiển của trang web đó sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn trong cùng một cách thức như vnjin.com.

Truy cập vào thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền để yêu cầu copy những thông tin về mình mà chúng tôi đang giữ (chúng tôi sẽ tính một ít phí cho bạn) và yêu cầu sửa thông tin cho đúng.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi Bên thứ ba

Chỉ có phần chính sách bảo mật này chỉ đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin mà vnjin.com thu thập từ bạn. Chúng tôi không thể đảm bảo và không có trách nhiệm nếu trong trường hợp một nhà cung cấp (nếu bạn là một người sử dụng) hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác cho dữ liệu cá nhân của bạn cho một bên khác nữa hoặc bất kỳ cách nào có ảnh hưởng tới bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc quyền riêng tư.

Dữ liệu kỹ thuật và thống kê

Do tính chất của internet, chúng tôi không thể đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại của bạn khi trang web đang hoạt động. Lưu ý mỗi khi bạn truy cập một trang web, thông tin về truy cập của bạn có thể được giữ lại ở hai mức. Mức đầu tiên bao gồm thống kê và phân tích các thông tin thu thập trên một tổng hợp và cơ sở cụ thể của tất cả các trình duyệt, người truy cập trang web và thứ hai là thông tin đó là cá nhân hoặc đặc biệt cho một khách hàng truy cập cụ thể những người cố tình lựa chọn để cung cấp các thông tin đó.

Thông tin thống kê và phân tích cho chúng tôi có thông tin cụ thể và đặc biệt về số lượng người truy cập; và số lượng người đã từng truy cập trang web; các trang mà họ truy cập; và vị trí trước khi họ đến các trang web và các trang web mà họ đã thoát. Thông tin này giúp chúng tôi theo dõi truy cập để chúng tôi có thể quản lý năng lực và hiệu quả của website. Loại thông tin này không phải là thông tin cá nhân và dữ liệu có thể được thu thập thông qua các hoạt động chuẩn của máy chủ Internet và phần "cookies" cũng như các loại kỹ thuật khác.

Địa chỉ IP và Cookies

Tương tự như các websitekhác, vnjin.com lưu lại dữ liệu thống kê và sử dụng Cookíe để cải thiện hoạt động của web.

Dữ liệu thống kê:

Vnjin.com ghi dữ liệu thống kê nhất định, chẳng hạn như địa chỉ IP, các loại hệ điều hành được sử dụng và các loại trình duyệt được sử dụng. Số liệu thống kê này không được kết nối với thông tin cá nhân, và vì vậy thông tin người sử dụng là vô danh. Ví dụ, nếu chúng tôi biết rằng một số lượng người dùng ngày càng tăng có một loại trình duyệt mới, chúng tôi biết rằng đó là một ý tưởng tốt để kiểm tra các trang mới và các tính năng trong trình duyệt đó.

Cookies là gì?

Cookie cho phép các trang web để lưu lại bạn, và nó sẽ hỗ trợ tính năng của trang web để làm việc tốt hơn. Chúng tôi sử dụng cookies để giúp việc tải trang web của chúng tôi nhanh hơn, và để làm cho nó dễ dàng hơn và nhanh hơn cho người sử dụng khi đăng nhập. Các gói thông tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn bằng trình duyệt của bạn. Cookie giúp chúng tôi tìm hiểu về cách mọi người tương tác với trang web của chúng tôi, và vì vậy chúng tôi có thể cải thiện dựa trên các thông tin đó.

Loại Cookies nào chúng tôi sử dụng?

Website của chúng tôi sử dụng hai loại cookies; của bản thân chúng tôi và cookies của bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng Cookíe để vận hành và cá nhân hóa website. Điều này giúp chúng tôi giữ lại phần quan tâm và các trao đổi cũng như truy cập trở lại từ người dùng trong khoảng thời gian là hai năm.

Dịch vụ nào của bên thứ ba chúng tôi sử dụng?

"Bên thứ ba" được chấp nhận là các website đối tác và Cookies có thể được sử dụng cho việc báo cáo và tính toán, nhưng cũng có thể được sử dụng để theo dõi các quan tâm của bạn và nhắm mục tiêu lại bạn trên các trang web khác với quảng cáo. Chúng tôi mong muốn càng minh bạch càng tốt xung quanh việc sử dụng Cookies, vì vậy chúng tôi đã liệt kê tất cả các bên thứ ba chúng tôi làm việc với bên dưới.

Công cụ Phân tích Google được sử dụng để theo dõi các tương tác chung của người dùng như lượt xem và các trao đổi. Chúng tôi cũng sử dụng nó để báo cáo nhân khẩu học và sự quan tâm và hiểu người dùng cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi cũng sử dụng nó để xác định sự thành công của chiến dịch tiếp thị bằng Google Adwords và Quảng cáo Bing.

Tìm hiểu thêm về chính sách dữ liệu của Google, xin vui lòng tham khảo http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/. Google cung cấp công cụ Thống kê Google để bảo vệ dữ liệu của bạn tránh bị sử dụng. Xin vui lòng tham khảo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ để tải xuống.

We use AdRoll to track how you use the site to target ads to you on other websites. Information about how to opt out of AdRoll services can be found here https://help.adroll.com/hc/en-us/articles/203845070-How-do-I-opt-out-.

Chúng tôi sử dụng Facebook Cookie để lưu lại phần xây dựng và trao đổi với người dùng. Chính sách Cookie của Facebook có thể truy cập tại https://www.facebook.com/help/cookies/

How long do they last?

Cookie thường có một khoảng thời gian và sau thời gian đó sẽ quá hạn. Một số quá hạn ngay sau khi bạn đăng xuất, và một số kéo dài hàng tuần hoặc lâu hơn. Cookies trên trang web của chúng tôi được gia hạn khi bạn truy cập hoặc đăng nhập, và thường hết hạn sau 7 đến 30 ngày không hoạt động. Cookies mà chúng tôi sử dụng để cá nhân hoá những kinh nghiệm cho người dùng quay lại để kéo dài khoảng tời gian lưu tới hai năm.

Tắt cookies:

Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie. Trình duyệt của bạn sẽ cho bạn biết làm thế nào để tắt chấp nhận tự động của Cookie qua phần thiết lập. Điều này gần như chắc chắn sẽ tạo ra những vấn đề khi sử dụng trang web vnjin.com. Trừ khi bạn đã điều chỉnh thiết lập trình duyệt của bạn để nó sẽ từ chối tất cả các cookies, hệ thống của chúng tôi sẽ phát hành Cookie khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi. Nếu bạn đang quan tâm Cookie của bên thứ ba (khác của chúng tôi), xin vui lòng truy cập: http://www.youronlinechoices.com/ie/

Từ chối trách nhiệm

GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, CÁC CHI NHÁNH, ĐẠI LÝ HOẶC CÁC ĐẠI DIỆN KHÁC CỦA vnjin.com, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI KHIẾU NẠI, CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP, CÁC YÊU CẦU, NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG, THIỆT HẠI, MẤT MÁT, CHI PHÍ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, LỆ PHÍ PHÁP LÝ VÀ CHI PHÍ TỐ TỤNG PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG VÀ / HOẶC PHỔ BIẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN LIÊN QUAN VỚI BẠN THEO CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY VÀ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN.

Sửa đổi

vnjin.com có quyền tuỳ ý để sửa đổi chính sách bảo mật này vào bất cứ lúc nào, và người sử dụng nên thường xuyên kiểm tra chính sách bảo mật này cho bất kỳ sửa đổi.

Quy định và thẩm quyền

Cam kết bảo mật này được soạntheo quy định và luật của Việt Nam và người sử dụng cần đệ quyền thẩm quyền độc quyền tới tòa án Việt Nam.


The site was made with Mobirise themes