Mobirise

VNJIN, WHERE THE BEST WILL BE BETTER

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NHẬT

VIET NAM JAPAN INVESTMENT AND TRADING CONSULTING SERVICES JOINT STOCK COMPANY • Establish                March 14th 2016

 • Business code      0107355608

 • Account No.          0691 000 356 166 – Vietcombank - Hà Tây brach

  • Address                 No. 12, N6, lane 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

  CONTACT FORM

  Thanks for filling out form!

  ADDRESS
  Số 12, N6, Ngõ 90, Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

  CONTACTS
  Email: info@vnjin.com.vn
  Phone: +84 (94) 4852610
  Fax: +84 (94) 4852610