Các ứng dụng tiêu biểu của bộ chuyển đổi quang điện - converter quang

31st Dec, 2021

1. Ứng dụng tiêu biểu nhất: kết nối 2 mạng LAN (mạng nội bộ)

 

Đặc điểm:  Hai mạng nội bộ LAN ở hai nơi cách xa nhau có thể dễ dàng kết nối với nhau bằng 2 bộ chuyển đổi quang điện - converter quang

Thiết bị sử dụng : 2 bộ chuyển đổi quang điện - converter  01 cổng quang, ví dụ: WT-8110

 

2. Ứng dụng 2: truyền tín hiệu hình ảnh của IP camera

 

 

Đặc điểm:

- Bộ nhớ cache 1M công nghệ store & forward đảm bảo hình ảnh mượt mà

- Chi phí hiệu quả, tiết kiệm thiết bị chuyển mạch (switch/hub) giúp kết nối mạng linh hoạt hơn

- Với mô hình hợp lý và tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu suất hoạt động của mạng

Thiết bị sử dụng:  2 bộ chuyển đổi quang điện 4 cổng LAN, ví dụ: WT-8110G-24-SFP-AS

 

3. Ứng dụng 3: dùng 2 bộ chuyển đổi quang điện để chia 4 VLAN - 4 mạng nội bộ (LAN) độc lập 

 

 

Đặc điểm: 

- Tiết kiệm chi phí

-  Hoàn toàn cách ly về mặt vật lý để đảm bảo an toàn thông tin

Thiết bị sử dụng: bộ chuyển đổi quang điện 4 cổng LAN có thể chia 4 VLAN, ví dụ :WT-8110G-24-SFP-AS

 

4. Ứng dụng 4: chỉ cần 2 bộ chuyển đổi quang điện model 2 cổng quang để tạo một giải pháp kết nối mạng có dự phòng 

 

Đặc điểm: Dành 2 kết nối quang 1 dự phòng và 1 hoạt động, khi một đường bị sự cố đường còn lại vẫn hoạt động bình thường giúp mạng hoạt động liên tục mà không bị gián đoạn.

Thiết bị sử dụng: 2 bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng quang, ví dụ: WT-8110G-24-SFP-AS

 

5. Ứng dụng 5: tạo một mạng cáp quang (LAN) nội bộ "nối tiếp" bằng một số bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng quang  

 

 

Đặc điểm:

 

-  Dễ dàng kết nối và mở rộng mạng

-  4 cổng LAN (trên một bộ chuyển đổi) có thể cung cấp nhiều dịch vụ/ứng dụng khác nhau

Thiết bị sử dụng: WT-8110G-24-SFP-AS

Tài liệu bảng tính QCVN

Tải bộ bảng tính QCVN 09:2013/BXD

Bài viết liên quan

© Copyright 2025 VNJIN. All Rights Reserved.