Các múi giờ trên toàn thế giới

15th Feb, 2024

Có nhiều hệ thống giờ và múi giờ khác nhau được sử dụng trên thế giới. Múi giờ là cách chia thế giới thành các khu vực có cùng thời gian chuẩn, giúp giảm rắc rối khi ghi lại và truyền tải thời gian. Với 24 múi giờ, mỗi múi giờ kéo dài khoảng 15 độ kinh tuyến, cung cấp một hệ thống giờ toàn cầu.


Có nhiều hệ thống giờ và múi giờ khác nhau được sử dụng trên thế giới. Dưới đây là một số hệ thống giờ và múi giờ phổ biến:

1. UTC (Coordinated Universal Time)

Múi Giờ UTC không phải là một khái niệm mới mẻ, mà là kết quả của sự phát triển và tiến hóa của các hệ thống thời gian toàn cầu. Ban đầu, các quốc gia và khu vực sử dụng các hệ thống thời gian cục bộ riêng của họ, dựa trên vị trí địa lý và một loạt các yếu tố khác. Tuy nhiên, việc có các hệ thống giờ không nhất quán gây ra nhiều rắc rối trong việc giao tiếp và liên lạc toàn cầu.

Là một hệ thống thời gian toàn cầu dựa trên nguyên tắc ngày và giờ không thay đổi. UTC không có đèn đóm, không thay đổi với mùa. Có thể coi UTC là một thước đo thời gian chuẩn để so sánh với các múi giờ khác. 

Có 24 múi giờ, từ UTC-12 đến UTC+12. Ví dụ, UTC-7 nghĩa là múi giờ là 7 giờ ít hơn so với Coordinated Universal Time.

Cần thiết phải có một hệ thống giờ toàn cầu được chấp nhận để đồng bộ hóa thời gian trên toàn thế giới. Một bước đáng kể trong hình thành Múi Giờ UTC là việc đề xuất thành lập Múi Giờ Thế Giới (World Time) bởi Sir Sandford Fleming, một kỹ sư người Canada, vào năm 1879. Ông đề xuất một hệ thống giờ quốc tế dựa trên 24 múi giờ, mỗi múi giờ kéo dài 15 độ kinh tuyến.

Tuy nhiên, Múi Giờ UTC không được chính thức thông qua cho đến năm 1960, khi Tiêu Chuẩn Thời Gian Quốc Tế (International Time Standard) được thiết lập. Từ đó, Múi Giờ UTC đã trở thành tiêu chuẩn chính thức để đo lường và đồng bộ hóa thời gian trên toàn thế giới.

2. GMT (Greenwich Mean Time)

Múi Giờ Greenwich Mean Time (GMT) là một trong những hệ thống giờ chuẩn quốc tế đầu tiên và có ảnh hưởng lớn đến thời gian quốc tế. Trước khi có UTC, GMT là hệ thống giờ chuẩn toàn cầu dựa trên giờ tại Greenwich, London, Anh. Hiện nay, khá giống với UTC, nhưng có thể được sử dụng một cách linh hoạt trong ngữ cảnh khác nhau. 

Bắt đầu từ những năm đầu của thế kỷ 19 khi cần thiết phải có một hệ thống giờ chuẩn để đồng bộ hóa thời gian trên các hệ thống đường sắt và giao thông hàng hải. Năm 1847, một hệ thống giờ chuẩn dựa trên giờ tại Greenwich, London, được áp dụng cho toàn bộ hệ thống đường sắt ở Anh, đánh dấu bước đầu tiên trong việc phát triển của Múi Giờ GMT.

Tuy nhiên, sự phát triển chính thức của Múi Giờ GMT được xác định bởi sự thiết lập của Hệ thống Tiêu Chuẩn Thời Gian Quốc Tế (International Time Standard) vào năm 1884. Tại Hội Nghị Meridian, một sự kiện quốc tế được tổ chức tại Washington, D.C., các quốc gia tham gia đã quyết định sử dụng Meridian 0 độ kinh tuyến, chạy qua Đài Thiên Văn Greenwich ở London, làm mốc thời gian quốc tế. Điều này đã tạo ra Múi Giờ Greenwich (GMT) như chúng ta biết ngày nay.

Từ đó, GMT trở thành tiêu chuẩn quốc tế để đo lường thời gian trên toàn thế giới. Với sự phát triển của công nghệ và viễn thông, GMT đã trở thành một phần không thể thiếu của việc đồng bộ hóa thời gian trong các hệ thống điện tử, từ máy tính đến internet và di động.

ối với thế giới hiện đại, sự hiểu biết về Múi Giờ GMT là vô cùng quan trọng để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong giao tiếp và tương tác trực tuyến.

3. BST (British Summer Time) và DST (Daylight Saving Time)

BST và DST là các thay đổi về múi giờ được áp dụng tại một số vùng trên thế giới trong mùa hè để tận dụng ánh sáng mặt trời nhiều hơn. Ví dụ, BST (UTC+1) nghĩa là giờ Anh được thêm vào 1 giờ so với giờ chuẩn.

4.MST (Mountain Standard Time) và MDT (Mountain Daylight Time)

Là các múi giờ sử dụng tại các khu vực núi ở Bắc Mỹ, bao gồm một múi giờ không áp dụng DST và một múi giờ áp dụng DST. Mỗi múi giờ có thể được thay đổi bằng cách thêm hoặc bớt giờ tùy thuộc vào việc áp dụng DST hoặc không áp dụng. Thông thường, khi DST áp dụng, múi giờ sẽ thêm vào một giờ so với thời gian chuẩn.

Trong thế giới kết nối liên tục, sự hiểu biết về múi giờ là quan trọng đối với việc đồng bộ hóa thông tin trên toàn thế giới. Các ứng dụng, máy chủ, và hệ thống truyền thông đều phải xác định múi giờ của người dùng để đảm bảo thời gian hiển thị chính xác và nguyên tắc đồng bộ hóa.

Múi giờ là một khía cạnh quan trọng trong thế giới công nghệ ngày nay, đặt ra những thách thức và yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc. Việc hiểu rõ về các hệ thống giờ và cách chúng ảnh hưởng đến công nghệ có thể giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và đảm bảo tính nhất quán trong quản lý thời gian toàn cầu.

Tài liệu bảng tính QCVN

Tải bộ bảng tính QCVN 09:2013/BXD

Bài viết liên quan

© Copyright 2025 VNJIN. All Rights Reserved.