Google Bard là gì? Phân biệt và điểm cần chú ý khi sử dụng so với ChatGPT

6th Jan, 2024
  • Google Bard là gì?

"Google Bard" là một dịch vụ trò chuyện AI do Google, công ty tìm kiếm lớn nhất thế giới, phát triển. Dịch vụ này được công bố cho công chúng tại Mỹ và Anh vào tháng 3 năm 2023 và phiên bản tiếng Nhật được ra mắt từ tháng 5 năm 2023.

Hiện tại, Google Bard đang trong giai đoạn thử nghiệm và bất kỳ ai có tài khoản Google đều có thể sử dụng miễn phí.

Với khả năng giao tiếp tự nhiên giống như con người, dịch vụ này kết hợp với dịch vụ tìm kiếm của Google. Chỉ cần đặt câu hỏi trong hộp chat, AI sẽ trả lời từ dữ liệu lớn một cách tự nhiên và chính xác. Tên "Bard" trong tiếng Anh có nghĩa là nhà thơ hoặc ca sĩ, và được đặt tên dựa trên mong muốn trả lời một cách tự nhiên như con người.

Tương tự như các mô hình AI trò chuyện khác như Chat GPT, Bard có khả năng trả lời câu hỏi, tạo ra văn bản tự động, dịch ngôn ngữ, tạo mã nguồn và tóm tắt. Mục tiêu của Google Bard là kết hợp kiến thức rộng lớn từ khắp nơi trên thế giới với trí tuệ và sáng tạo của mô hình ngôn ngữ lớn.

  • Đặc điểm của Google Bard
    • Sử dụng LaMDA

"LaMDA (Language Model for Dialogue Applications)" là mô hình ngôn ngữ lớn dành cho ứng dụng trò chuyện của Google Bard. LaMDA sử dụng dữ liệu văn bản lớn để huấn luyện AI và tạo ra văn bản dựa trên việc dự đoán từ tiếp theo từ từ hiện tại. Điều này cho phép nó trả lời linh hoạt cho nhiều loại câu hỏi.

Google đã công bố rằng LaMDA được sử dụng trong Bard là một mô hình nhẹ, tập trung vào việc giảm thiểu khả năng tính toán cần thiết, mở rộng đến nhiều người dùng hơn và tập trung vào việc thu thập phản hồi.

  • Phản ánh kết quả tìm kiếm của Google

Trong Google Bard, AI có thể phản ánh kết quả từ Google tìm kiếm vào câu trả lời. Bằng cách này, người dùng có thể tin tưởng vào độ chính xác của thông tin mà Bard cung cấp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc phản ánh kết quả tìm kiếm không đảm bảo sự chính xác của câu trả lời.

Vào cùng một thời điểm, kết quả tìm kiếm của Google cũng không đảm bảo 100% chính xác. Do đó, khi sử dụng Bard, người dùng cần nhớ rằng các câu trả lời chỉ là dự đoán tạm thời và cần kiểm tra lại thông tin.

  • Nền tảng trên Google Bard

Từ khi ra mắt, Bard đã nhận được sự chú ý rộng rãi vì khả năng trả lời câu hỏi một cách tự nhiên giống như con người. Với việc sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn, Bard đã tạo ra một làn sóng toàn cầu và đã vượt qua mức 100 triệu người dùng hoạt động chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2023.

Google Bard đã xuất hiện với lý do sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để cung cấp câu trả lời tự nhiên cho nhiều loại câu hỏi, tương tự như cách con người trả lời. Điều này đã tạo nên một làn sóng toàn cầu và đến tháng 1 năm 2023, số người sử dụng tích cực của ChatGPT đã vượt qua con số 1 tỷ người. ChatGPT đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm "Microsoft Bing" của Microsoft và nhận được đánh giá tích cực.

Mặc dù Google đã phát triển mô hình ngôn ngữ lớn LaMDA từ năm 2021, nhưng với sự trễ trệ so với ChatGPT, họ đã phải vội vàng tung ra dịch vụ. Việc phát triển của ChatGPT đã làm động đậy Google để ngăn chặn sự độc tài trong tìm kiếm của họ, dẫn đến quá trình ra mắt của Google Bard.

Đáng chú ý là, công nghệ cơ bản của ChatGPT sử dụng "Transformer," một mô hình học sâu được đội ngũ Google Brain phát triển.

Tài liệu bảng tính QCVN

Tải bộ bảng tính QCVN 09:2013/BXD

Bài viết liên quan

© Copyright 2025 VNJIN. All Rights Reserved.