Tài sản điện tử và các loại tiền ảo

4th Dec, 2022

Tài sản tiền điện tử là gì?
"Tài sản tiền điện tử (tiền ảo)" là một thuật ngữ chung cho tiền điện tử mới sử dụng công nghệ chuỗi khối như bitcoin.
Sự khác biệt so với tiền điện tử thông thường là không có máy tính chủ ghi lại các giao dịch và số dư.
Nhờ đó,người dùng có thể trao đổi tiền trực tiếp với nhau trên Internet mà không cần thông qua ngân hàng trung gian hay công ty thẻ tín dụng.
Tiền ảo không được phát hành bởi một quốc gia hoặc một tổ chức cụ thể* và được phát hành bởi một số lượng cá nhân khai thác không xác định.

Vì không được quản lý bởi một quốc gia hoặc một tổ chức cụ thể, nên nó có lợi thế là có thể gửi tiền nhanh chóng và rẻ giữa các quốc gia, và giá trị của nó đang thu hút sự chú ý.

Sự khác biệt và phân loại tiền ảo
Tài sản tiền điện tử (tiền ảo) có xu hướng bị nhầm lẫn với tiền điện tử vì chúng là tài sản điện tử không có tiền tệ hoặc tiền xu, nhưng chúng khác nhau về bản chất.

Tiền điện tử là một phương tiện thanh toán điện tử. Về cơ bản, nó có thể được sử dụng bằng cách thanh toán tiền tệ hợp pháp như đồng yên hoặc đô la để cân nhắc, và luôn có một tổ chức phát hành và tổ chức phát hành hỗ trợ giá trị. Về nguyên tắc, tiền điện tử không thể đổi thành tiền mặt và không thể được sử dụng để giao dịch với những người không xác định.

Mặt khác, tài sản tiền điện tử (tiền ảo) không nhất thiết phải có tổ chức phát hành hoặc người quản lý, giá trị của chúng dao động, chúng có thể được trao đổi bằng tiền pháp định, chúng có thể được sử dụng để giao dịch với những người không xác định trên Internet, v.v. tính năng. Nhiều người nắm giữ tài sản tiền điện tử (tiền ảo) với mục đích đầu tư với hy vọng giá của chúng sẽ tăng, nhưng tài sản tiền điện tử (tiền ảo) được định nghĩa về mặt pháp lý là một thứ khác với tiền điện tử. điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ các tính năng trước khi sử dụng nó.
 

 

Tiền điện tử

Tài sản tiền điện tử

(tiền ảo)

Ví dụ cụ thể

・Tiền điện tử vận ​​chuyển

 (Suica, PASMO, v.v.)

・Tiền điện tử bán lẻ

 (nanaco, WAON, v.v.)

・Bitcoin

, Ethereum,

 

v.v.

cơ quan quản lý

Các công ty, v.v.

(Công ty đường sắt trong trường hợp vận chuyển tiền điện tử)

Trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như Bitcoin, không có

thay đổi giá trị

Hằng số (về cơ bản cố định thành một vòng tròn)

dao động rất nhiều

Sẵn có để chuyển từ người sang người

Không thể nào

Có thể

(Cho và nhận trên Internet)

 

Sự khác biệt và phân loại tiền ảo
Tài sản tiền điện tử (tiền ảo) có xu hướng bị nhầm lẫn với tiền điện tử vì chúng là tài sản điện tử không có tiền tệ hoặc tiền xu, nhưng chúng khác nhau về bản chất.

Tiền điện tử là một phương tiện thanh toán điện tử. Về cơ bản, nó có thể được sử dụng bằng cách thanh toán tiền tệ hợp pháp như đồng yên hoặc đô la để cân nhắc, và luôn có một tổ chức phát hành và tổ chức phát hành hỗ trợ giá trị. Về nguyên tắc, tiền điện tử không thể đổi thành tiền mặt và không thể được sử dụng để giao dịch với những người không xác định.

Mặt khác, tài sản tiền điện tử (tiền ảo) không nhất thiết phải có tổ chức phát hành hoặc người quản lý, giá trị của chúng dao động, chúng có thể được trao đổi bằng tiền pháp định, chúng có thể được sử dụng để giao dịch với những người không xác định trên Internet, v.v. tính năng. Nhiều người nắm giữ tài sản tiền điện tử (tiền ảo) với mục đích đầu tư với hy vọng giá của chúng sẽ tăng, nhưng tài sản tiền điện tử (tiền ảo) được định nghĩa về mặt pháp lý là một thứ khác với tiền điện tử. điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ các tính năng trước khi sử dụng nó.

Tiền điện tử được phân loại thành hai loại: Bitcoin và Altcoin.

Bitcoin là thương hiệu đại diện cho loại tiền ảo được đề xuất bởi một người tên Satoshi Nakamoto trong một bài báo đăng trên Internet vào năm 2008 và bắt đầu hoạt động vào năm 2009.

Altcoin là thuật ngữ chung chỉ các loại tiền ảo khác ngoài Bitcoin được tạo ra sau khi Bitcoin ra đời.

Vì nó chủ yếu dựa trên Bitcoin, nên về cơ bản nó giống như Bitcoin.

Tính đến năm 2022, có hơn 6.600 loại tiền điện tử.

Làm thế nào để bạn chọn một cổ phiếu xứng đáng từ rất nhiều cổ phiếu? Không phải có rất nhiều người không thể đầu tư sao?

Dưới đây là ba điểm cần lưu ý khi chọn một loại tiền điện tử.

  1. Nó có được giao dịch trên một sàn giao dịch không?
  2. Bạn có hy vọng về tương lai không?
  3. Chọn từ những cái có biến động giá ít nhất

Tài liệu bảng tính QCVN

Tải bộ bảng tính QCVN 09:2013/BXD

Bài viết liên quan

© Copyright 2025 VNJIN. All Rights Reserved.