Các hệ thống HVAC cơ sở theo ASHRAE 90.1

20th Sep, 2021
  • Hệ 1 và 2 - Đây là loại máy lạnh cục bộ nguyên cụm kiểu hai thập niên trước ở Tp. HCM  dùng môi chất dãn nở trực tiếp như loại gas R410a  để trao đổi nhiệt với gió. Gió cấp vào không gian điều hòa là hằng số.
  • Hệ 3 và 4 - Đây là loại module xử lý không khí và module giải nhiệt gộp lại thành cụm dùng môi chất dãn nở trực tiếp như các loại gas R410a, R134a để trao đổi nhiệt với gió. Hai hệ này cũng là nguyên cụm nhưng khác với hệ 1 và 2 ở chỗ lắp mái. Gió cấp vào không gian điều hòa là hằng số.
  • Hệ 5 và 6 - Đây là loại module xử lý không khí và module giải nhiệt gộp lại thành cụm dùng môi chất dãn nở trực tiếp như các loại gas R410a, R134a để trao đổi nhiệt với gió. Ống nhánh AHU được gắn VAV box để điều tiết gió chính xác.  So với hệ 5, hệ 6 có thêm quạt gắn vào VAV. 
  • Hệ 7 và 8 - Đây là loại AHU dùng nước lạnh trao đổi nhiệt với gió. Ống nhánh AHU được gắn VAV box để điều tiết gió chính xác. Hai hệ này khác hệ 5 và 6 ở cách thức dùng loại chất tải lạnh. 
  • Hệ 9 và 10 - Gia nhiệt và cấp gió cho nhà kho. Thường áp dụng cho kho miền Bắc trở vào Huế.

Máy lạnh nguyên cụm áp mái (PSZ) của Danfoss

PTAC (Packaged Terminal Air Conditioner) - Máy lạnh nguyên cụm

Tài liệu bảng tính QCVN

Tải bộ bảng tính QCVN 09:2013/BXD

Bài viết liên quan

© Copyright 2025 VNJIN. All Rights Reserved.