Một số lưu ý về cấp độ sạch cho phòng sạch trong bệnh viện

2nd Oct, 2021

Mức độ sạch được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 8664-1: 2011 tương đương với cấp độ quy định trong ISO 14644-1 hoặc theo tiêu chuẩn Liên Bang của Hoa Kỳ FS 209. 

Đối với các dự án bệnh viện tại Việt Nam, khu vực sạch được quy định ở mức độ ISO 8 và ISO 7. 

ISO 7 được áp dụng cho các loại phòng mổ như mổ đẻ, mổ thường, mổ hữu khuẩn, mổ ghép tạng, v.v trong khi những khu vực như hành lang vô trùng, khu chuẩn bị, bảo quản thuốc, phòng ICU, khu vực bào chế thuốc, khu giải phẫu thi thể, v.v được áp dụng ở cấp độ ISO 8. 

Một số dự án thay vì quy định theo cấp độ ISO có thể dùng cấp độ Class của tiêu chuẩn liên bang FS 209.

*Ví dụ:

ISO 8 tương đương với Class 100,000. Con số 100,000 để chỉ tối đa 100,000 hạt bụi cỡ  0.5 micro mét có thể lọt qua trong thể tích ft3.

1ft3 = 0.0283168 m3

Do đó, số lượng hạt bụi / m3 là:  

100,000 : 0.0283168 = 3,531,472 m3

Và quy định làm tròn là 3,520,000 hạt bụi cỡ 0.5 micro mét trong thể tích m3. 

 

 

Tài liệu bảng tính QCVN

Tải bộ bảng tính QCVN 09:2013/BXD

Bài viết liên quan

© Copyright 2025 VNJIN. All Rights Reserved.